logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการทาวเฮ้า 2 ชั้น 5 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 สิงหาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการทาวเฮาส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต
  11 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑฺ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
  27 มกราคม 2560
 • ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ค.ส.ล.3ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  21 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง
  5 มิถุนายน 2557