logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มื่อวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2566 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามงานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน

อัลบั้มภาพ

23 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดประจวบคีรีขั...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รักษาราชการแทน ธนา...
  25 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดประจวบคีรีขั...
  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รักษาราชการแทน ธน...
  29 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประก...
  15 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง