logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2565 นายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามงานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน

อัลบั้มภาพ

27 มกราคม 2565 | จำนวนเข้าชม 136 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดอาคารโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จัง...
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่พักอาศัยรวม...
  3 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดประจวบคีรีขั...
  เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์ ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุม...
  1 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2565
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บ...
  27 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง