logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมเรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.63 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจัดตลาดเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

อัลบั้มภาพ

30 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 213 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ "ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒน...
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงก...
  12 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
 • พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางดารารัตน์ พลประสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่...
  2 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แ...
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใ...
  1 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง