logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม

อัลบั้มภาพ

1 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3/2564
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมเรื่อง การใช้ที่ราชพัส...
  30 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 213 ครั้ง
 • ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ "ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒน...
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงก...
  12 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
 • พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางดารารัตน์ พลประสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่...
  2 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง