logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”และจัดตลาดเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อัลบั้มภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3/2564
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมเรื่อง การใช้ที่ราชพัส...
  30 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 213 ครั้ง
 • ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ "ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒน...
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงก...
  12 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
 • พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางดารารัตน์ พลประสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่...
  2 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง