logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ "ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน"

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ "ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน" ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.217 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งมะเม่า ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อัลบั้มภาพ

12 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3/2564
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมเรื่อง การใช้ที่ราชพัส...
  30 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 213 ครั้ง
 • พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางดารารัตน์ พลประสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่...
  2 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แ...
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใ...
  1 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง