logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายศุภโชค บัวทอง
เริ่มดำรงตำแหน่ง 4 ธันวาคม 2560 ถึงปัจจุบัน
 
 
นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี
เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 มกราคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน2560
 
 
นายพูลศักดิ์ จงเจริญ
เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 กรกฎาคม 2557 ถึง 20 พฤศจิกายน 2558
 
 
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ
เริ่มดำรงตำแหน่ง 17 สิงหาคม 2555 ถึง 10 กรกฎาคม 2557
 
 
นางสุชาดา ปั้นจาด
เริ่มดำรงตำแหน่ง 29 เมษายน 2554 ถึง 16 เมษายน 2555
 
 
นายสมปอง ไชยโย
เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 กรกฎาคม 2550 ถึง 28 เมษายน 2554
 
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง